Антикорупційна програма

Антикорупційна програма

Комунального підприємства Київської обласної ради

«Переяслав-Хмельницьктепломережа»

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Комунальне підприємство Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа» (далі – підприємство) проголошує, що її працівники, посадові особи і керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

Ця Антикорупційна програма розроблена відповідно до пункту 12 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12, статті 63 Закону України “Про запобігання корупції”, Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 р. за № 75 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 р. за № 326/30194).

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційну програму затверджено рішенням (наказом) керівника підприємства після її обговорення з працівниками і посадовими особами підприємства.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб підприємства, а також для її ділових партнерів:

– у паперовому і електронному вигляді – у уповноваженого з антикорупційної діяльності, а у разі вакантної посади уповноваженого – у генерального директора підприємства (виконуючого обов’язки генерального директора); – у електронному вигляді – на офіційному Інтернет-сайті підприємства

Повну версію антикорупційної програми можна завантажити тут

Титульна сторінка